CZERWIEC 2014
   
   
08.06.2014r. odbył się IV Festyn Rodzinny "Radosne Dzieci" w Mochnaczce Niżnej, który fotografowałam i filmowałam.
01-07.06.2014r. przygotowywałam Festyn Rodzinny "Radosne Dzieci" w Mochnaczce Niżnej.
MAJ 2014
26.05.2014r. uczestniczyłam w akademii z okazji Dnia Matki przygotowana przez uczniów SP w Mochnaczce Niżnej, która fotografowałam i filmowałam.
24.05.2014r. uczestniczyłam w uroczystości poświęcenia i przekazania samochodów bojowych dla OSP w Tyliczu i OSP w Mochnaczce Niżnej, które odbyły się w powiązaniu z Dniem Strażaka zorganizowanym na krynickim deptaku. Uroczystość fotografowałam i filmowałam.
20.05.2014r. sporządziłam i złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie pomocy dla mieszkańców, którzy oczekują pomocy po poniesionych stratach związanych z wezbraniem wody w rzekach.
18.05.2014r. odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami, którzy podczas wysokich stanów wód w rzekach ponieśli straty i oczekują pomocy ze strony Urzędu Gminy.
KWIECIEŃ 2014
05.04.2014r. uczestniczyłam odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego przygotowane i zorganizowane przez Świetlicę Środowiskową "Tropicana" we współpracy z sołectwem Mochnaczka Niżna. Warsztaty powiązane były z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejszą kartę wielkanocną.
MARZEC 2014
25.03.2014r. odbyło się przekazanie komputerów zakupionych z funduszu sołeckiego na rzecz SP w Mochnaczce Niżnej.
LUTY 2014
24.02.2014r. 

 

odbyła się zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
04-09.02.2014r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
STYCZEŃ 2014
30.01.2014r.  na wniosek mieszkańców  Mochnaczki Niżnej, złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie doświetlenia odcinka drogi nr 75.
27-31.01.2014r.   roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
21.01.2014r.  w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
GRUDZIEŃ 2013
18.12.2013r.  w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej odbyły się Jasełka.
06.12.2013r.  w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej odbyła się impreza Mikołajkowa.

LISTOPAD 2013

19.11.2013r. zaangażowani mieszkańcy Mochnaczki Niżnej układali do wyschnięcia deski pozyskane z przetarcia drzewa.
06-07.11.2013r. tartak przewoźny wykonał usługę dla Sołectwa Mochnaczka Niżna, polegającą na przetarciu 10 kubików drzewa pozyskanego z Urzędu Gminy na wykonanie ław i stołów oraz konstrukcji drewnianej do zadaszenia sceny.

PAŹDZIERNIK 2013

21.10.2013r. w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej, odbyło się pasowanie na ucznia klasy I.
WRZESIEŃ 2013
14.09.2013r. odbyło się zebranie wiejskie na temat podziału środków funduszu sołeckiego na rak 2014.
14.09.2013r. odbył się piknik pt.: "Święto Pieczonego Ziemniaka" w Mochnaczce Niżnej.
13.09.2013r. przygotowywałam dyplomy, nagrody i zaplecze logistyczne na piknik.

SIERPIEŃ 2013

24.08.2013r. odbyły się Gminne Dożynki 2013.

LIPIEC 2013

27.07.2013r. odbyła się uroczystość z okazji nadania i poświęcenia Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Niżnej.
04.07.2013r. odbył się piknik integracyjny świetlic środowiskowych pt. "Bezpieczne wakacje 2013" zorganizowany przez Świetlicę Środowiskową "Tropicana" w Mochnaczce Niżnej.

CZERWIEC 2013

28.06.2013r. odbyła się Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
24.06.2013r. odbyła się szkolna wycieczka do gospodarstwa pasiecznego "Sądecki Bartnik" w Stróżach.
23.06.2013r. odbyły się powiatowe zawody sportowo - pożarnicze OSP.
20.06.2013r. -
- 23.06.2013r.
budowa nawierzchni betonowej na drodze gminnej w Mochnaczce Niżnej, finansowana z funduszu sołeckiego wsi oraz środków gminnych.
15.06.2013r. odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze OSP.
10.06.2013r. odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw przy budynku remizy w Mochnaczce Niżnej.
09.06.2013r. odbył się III Festyn Rodzinny "Radosne Dzieci" w Mochnaczce Niżnej.
04.06.2013r.

uczestniczyłam w zabawie z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej, którą filmowałam i fotografowałam. Kręciłam watę cukrową dla dzieci :)

03.06.2013r. zaprojektowałam i wykonałam dyplomy na zbliżający się III Festyn Rodzinny "Radosne Dzieci".
 

MAJ 2013

28.05.2013r. uczestniczyłam w Akademii z okazji Dnia Matki w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej, którą filmowałam i fotografowałam.
23.05.2013r. uczestniczyłam w spotkaniu autorskim Tomasza Szweda z uczniami, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej. Spotkanie filmowałam
i fotografowałam.
17.05.2013r. uczestniczyłam w przedstawieniu teatralnym Teatru Lalek "Pinokio", które odbyło się w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej. Spektakl filmowałam
i fotografowałam.
11.05.2013r. wykonałam stolik pod waciarkę.
10.05.2013r sporządziłam zlecenia do Urzędu Gminy na zakup nagród, naczyń i oprawy muzycznej na III Festyn Rodzinny w Mochnaczce Niżnej.
09.05.2013r. dokonywałam zakupów produktów potrzebnych do organizacji III Festynu Rodzinnego w Mochnaczce Niżnej.
01.05.2013r. plac sportowy w Mochnaczce Niżnej, został wyposażony w sławojki :)
KWIECIEŃ 2013
26.04.2013r. odbyły się wiosenne porządki terenu przy remizie oraz tablicy informacyjnej w Mochnaczce Niżnej.
25.04.2013r. złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie naprawy i renowacji balustrady mostu znajdującego się w Mochnaczce Niżnej, na drodze gminnej do Krynicy-Zdroju przez Jakubik.
MARZEC 2013
27.03.2013r. sfinalizował się "mały projekt", który pozwolił naszemu sołectwu pozyskać z funduszy Unijnych, kuchnię polową z osprzętem oraz termosy. Mały projekt opiewa na kwotę około 7.000 zł, które zostały w całości pokryte przez dotację z Unii. Wkładem własnym sołectwa w projekt jest czyn społeczny, polegający  na wybudowaniu drewnianej sceny na placu sportowym w Mochnaczce Niżnej. W chwili obecnej nasze sołectwo posiada pełne wyposażenie pozwalające na organizację imprez plenerowych: scenę, namiot-halę, sławojki, kuchnię polową z patelnią oraz termosy gastronomiczne.
 
07.03.2013r. uczestniczyłam w III Olimpiadzie Sołectw Dzieci i Młodzieży w Sportach Zimowych - Tylicz 2013, którą filmowałam i fotografowałam.
05.03.2013r. pełniłam dyżur w budynku remizy, pobierałam opłaty podatkowe od mieszkańców.
04.03.2013r. na zaproszenie Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia dorożkarzy  "Sokół" - uczestniczyłam w kuligu zorganizowanym dla uczniów Szkoły Podstawowej, który filmowałam i fotografowałam. W Urzędzie Gminy rozliczyłam dotychczasowe wpłaty podatkowe. Pełniłam dyżur w budynku remizy, pobierałam opłaty podatkowe od mieszkańców.
 
02.03.2013r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
LUTY 2013
28.02.2013r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
27.02.2013r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
26.02.2013r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
23.02.2013r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
18.02.2013r. uczestniczyłam w zebraniu Radnych gminy, wychowawczyń świetlic środowiskowych, sołtysów, oraz urzędników odpowiedzialnych za fundusze na profilaktykę ds. uzależnień, podczas którego Panie świetliczanki składały dogłębne relacje ze swojej pracy. Sołtysi zostali zobligowani do przedstawienia zakresu współpracy ze świetlicami. W charakterze przesłuchania minęło zebranie, którego celowości i merytorycznego aspektu nie potrafię sprecyzować. 
08.02.2013r. zmontowałam filmik z uroczystości z okazji Dania Babci i Dziadka.
05.02.2013r. uczestniczyłam w akademii z okazji Dania Babci i Dziadka, zorganizowanej przez uczniów, nauczycieli i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Niżnej, którą filmowałam i fotografowałam.
02.02.2013r. uczestniczyłam w Rocznym Walnym Zebraniu OSP w Mochnaczce Niżnej.
01.02.2013r. zmontowałam filmik z zabawy karnawałowej w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
STYCZEŃ 2013
31.01.2013r. filmowałam i fotografowałam zabawę karnawałową w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
25.01.2013r. zakończył się remont głównej sali w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej. Wszystkim, którzy włączyli się w prace, serdecznie dziękujemy.
24.01.2013r. prowadziłam zajęcia dla dzieci uczestniczących w zajęciach feryjnych w Świetlicy "Tropicana" w Mochnaczce Niżnej, pt.: "Mój przyjaciel pies".
14.01.2013r. rozpoczął się gruntowny remont głównej sali w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej. Remontu dokonują w czynie społecznym mieszkańcy wsi.
11.01.2013r.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Remedium" Sp. z.o.o w Nowym Sączu, przekazał nieodpłatnie naszemu sołectwu, biurka i regał, które zostały zagospodarowane w Świetlicy Środowiskowej "Tropicana", OSP Mochnaczka Niżna, oraz Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
GRUDZIEŃ 2012
20.12.2012r. Krajowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w odpowiedzi na moje  pismo z dnia 10.09.2012r.,  wyposażyła wejście na teren szkoły w nowe, odblaskowe barierki ochronne.
19.12.2012r. uczestniczyłam w mikołajkach zorganizowanych dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, które fotografowałam i filmowałam.
13.12.2012r. uczestniczyłam w spotkaniu wigilijnym w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej, które fotografowałam i filmowałam.
06.12.2012r. uczestniczyłam w mikołajkach zorganizowanych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej, które fotografowałam i filmowałam.
04.12.2012r. uczestniczyłam w spotkaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Niżnej z zaproszonym gościem Krzysztofem Golonką - uczestnikiem programu "Mam talent" - zaklinaczem piłki.
LISTOPAD 2012
27.11.2012r. rozpoczęła się budowa placu zabaw za remizą w Mochnaczce Niżnej.
25.11.2012r. odbyło się spotkanie andrzejkowe Klubu Kobiet w Mochnaczce Niżnej.
21.11.2012r. uczestniczyłam w szkolnej zabawie andrzejkowej, którą filmowałam i fotografowałam.
PAŹDZIERNIK 2012
19.10.2012r. uczestniczyłam w szkolnej akademii z okazji pasowania na ucznia, którą filmowałam i fotografowałam.
17.10.2012r. otrzymałam odpowiedź z Urzędu Gminy oraz odpowiedź z Krajowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki wejścia na teren Szkoły.
12.10.2012r. odbyły się warsztaty rękodzieła.
WRZESIEŃ 2012
22.09.2012r. odbyła się piknik pt."II Święto Pieczonego Ziemniaka" w Mochnaczce Niżnej.
22.09.2012r. projektowałam i drukowałam dyplomy na "Święto Pieczonego Ziemniaka".
19.09.2012r. złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie dofinansowania przedsięwzięć sołeckich planowanych na rok 2013 ze środków funduszu sołeckiego.
16.09.2012r. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego przyznanego na rok 2013.
10.09.2012r. złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki wejścia na teren Szkoły  oraz pismo w sprawie doposażenia Świetlicy Środowiskowej "Tropicana".
03.09.2012r.

 

wraz z członkiem Rady Sołeckiej Panem Michałem Trojanowiczem byłam na spotkaniu z Burmistrzem Krynicy-Zdroju, Panem Dariuszem Reśko oraz Zastępcą Burmistrza, Panem Tomaszem Wołowcem. Tematem spotkania było omówienie planów inwestycyjnych dla Sołectwa Mochnaczka Niżna (szczegółowe informacje dotyczące naszej rozmowy przekażę na najbliższym zebraniu wiejskim).
01.09.2012r. odbyło się spotkanie osób, które zorganizowały udział sołectwa w dożynkach.
SIERPIEŃ 2012
27.08.2012r. otrzymałam od Pana Jana Boligłowy telefoniczne gratulacje i podziękowania za najlepiej zaprezentowane sołectwo na Gminnych Dożynkach z prośbą o ich przekazanie zaangażowanym w przygotowania mieszkańcom. Dlatego z przyjemnością to czynię: dzię - ku - ję !!!
25.08.2012r. odbyły się Gminne Dożynki 2012, których w tym roku gospodarzami było Sołectwo Muszynka. Mochnaczka Niżna zaprezentowała swoje stoisko dożynkowe, występ sceniczny oraz pyszne potrawy.
24.08.2012r. odbyła się próba generalna przed występem na dożynkach.
21.08.2012r. odbyło się zebranie robocze w sprawie występu artystycznego na dożynkach. Chciałam złożyć serdecznie podziękowania osobom, które zaangażowały się w organizację naszego udziału w gminnych dożynkach, oraz dziewczętom, które w dniu dzisiejszym rozniosły mieszkańcom Mochnaczki Niżnej zaproszenia ode mnie na tę uroczystość.
20.08.2012r. udałam się po zakup produktów na stoisko dożynkowe Mochnaczki Niżnej podczas gminnych dożynek w Muszynce.
17.08.2012r. odbyło się zebranie mieszkanek Mochnaczki Niżnej, które będą reprezentować Mochnaczkę Niżną na Gminnych Dożynkach w dniu 25 sierpnia w Muszynce. Rozpoczęcie dożynek o godz. 13.00, wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w święcie plonów.
15.08.2012r. odbyło się zebranie sołtysa i rady sołeckiej, w celu wypracowania propozycji podziału środków finansowych funduszu sołeckiego przyznanego na rok 2013.
LIPIEC 2012
30.07.2012r. uchwałą Nr XXIII.140.2012 Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju, Mochnaczce Niżnej przyznano fundusz sołecki na rok 2013 w wysokości 33.274,10 zł.
30.07.2012r. interweniowałam do Urzędu Gminy w sprawie wyrwy, która powstała przy moście na Jakubik, w sprawie uzupełnienia elementów progu spowalniającego na drodze z Jakubika oraz w sprawie wydania zakazu wieszania reklam i ogłoszeń w wyremontowanych wiatach przystankowych
w Mochnaczce Niżnej. Sprawę demontowania spowalniacza zgłosiłam funkcjonariuszom Straży Miejskiej.
13.07.2012r. w Mochnaczce Niżnej zainstalowano nowy, informacyjny znak drogowy wskazujący kierunek do Krynicy przez Jakubik.
02.07.2012r. pełniłam dyżur w budynku remizy.
CZERWIEC 2012
29.06.2012r. odbyła się Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
24.06.2012r. odbyła się druga część II Festynu Rodzinnego w Mochnaczce Niżnej.
21.06.2012r. w Mochnaczce Niżnej została zamontowana nowa tablica ogłoszeń.
18.06.2012r. rozpoczął się remont wiat przystankowych w Mochnaczce Niżnej.
16.06.2012r. uczestniczyłam w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych OSP w Tyliczu, gdzie fotografowałam i filmowałam druhów z OSP Mochnaczka Niżna.
09.06.2012r. ze względu na złą pogodę obyła się tylko I część II Festynu Rodzinnego w Mochnaczce Niżnej, na drugą zapraszamy wkrótce:)
04.06.2012r. pełniłam dyżur w budynku remizy.
02.06.2012r. robiłam zakupy oraz przygotowywałam dyplomy i nagrody na zbliżający się II Festyn Rodzinny w Mochnaczce Niżnej.
MAJ 2012
31.05.2012r. uczestniczyłam w poczęstunku z okazji Dnia Dziecka, podczas którego fotografowałam dzieci z SP w Mochnaczce Niżnej.
29.05.2012r. uczestniczyłam w Akademii z okazji Dnia Matki, podczas której fotografowałam i filmowałam występ dzieci w SP Mochnaczka Niżna. Dokonałam zakupu nagród i naczyń na festyn rodzinny. Rozliczyłam faktury w Urzędzie Gminy za dokonane zakupy.
26.05.2012r. mieszkańcy wsi zakończyli budowę sceny na placu sportowym w Mochnaczce Niżnej.
19.05.2012r. mieszkańcy wsi kontynuowali budowę sceny na placu sportowym w Mochnaczce Niżnej.
15.05.2012r. w budynku remizy OSP została wymieniona brama wjazdowa do garażu. Zgodnie z planem finansowym, zakup bramy został sfinansowany z funduszu sołeckiego.
14.05.2012r. uczestniczyłam w Przeglądzie Artystycznym Dzieci i Młodzieży 2012 w Krynicy - Zdroju, gdzie fotografowałam i filmowałam występ dzieci z SP Mochnaczka Niżna. W Urzędzie Gminy rozliczałam faktury za zakup medali i nagród na II Festyn Rodzinny.
12.05.2012r. mieszkańcy wsi rozpoczęli budowę sceny na placu sportowym w Mochnaczce Niżnej.
10.05.2012r. odbyła się wizja lokalna w Mochnaczce Niżnej w sprawie budowy mostu. Uczestniczyli w niej zainteresowani mieszkańcy wsi oraz Burmistrz Pan D. Reśko, Z-ca Burmistrza Pan T. Wołowiec i Asystent Burmistrza ds. infrastruktury komunikacyjnej Pan J. Boligłowa.
09.05.2012r. byłam na spotkaniu organizacyjnym z członkinią grupy animatorskiej "Animaniak", która wystąpi na najbliższym festynie w Mochnaczce Niżnej.
07.05.2012r. pełniłam dyżur w budynku remizy.
01.05.2012r. druhowie OSP wraz z Panem M. Polaczkiem wykonali krokwie i deski z pozyskanego materiału do budowy sceny na placu sportowym w Mochnaczce Niżnej.
KWIECIEŃ 2012
26-27.04.2012r. na trzech odcinkach dróg gminnych, zostały przeprowadzone prace renowacyjne z funduszy gminnych.
26.04.2012r. ustalałam z wykonawcą zakres i kosztorys prac polegających na odnowieniu wiat przystankowych w Mochnaczce Niżnej.
25.04.2012r. członek Rady Sołeckiej P. Grzegorz Durasik  wykonał piaskownicę i przekazał Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
25.04.2012r. odbyła się wizja lokalna z mieszkańcami wioski oraz pracownikiem Urzędu Gminy na trzech odcinkach dróg, na których Gmina przeprowadzi prace renowacyjne.
12.04.2012r. na zaproszenie Pana P. Paska, uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym dla uczniów Szkoły Podstawowej z Mochnaczki Niżnej przez Koło Łowieckie "JELEŃ" oraz GOPR z Krynicy-Zdroju pt. "Pierwsza pomoc".
02.04.2012r. pełniłam dyżur w budynku remizy.
MARZEC 2012
30.03.2012r.

byłam na spotkaniu z Panem Antonim Bieniasem - Prezesem ZOSP RP Powiatu Nowosądeckiego, w sprawie zgłoszenia OSP Mochnaczka Niżna do konkursu na "Najlepszą Ochotniczą Straż Pożarną w Województwie Małopolskim".

29.03.2012r. na zaproszenie Pana P. Paska, uczestniczyłam w zajęciach budowania budek lęgowych dla ptaków, zorganizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej z Mochnaczki Niżnej przez Koło Łowieckie "JELEŃ" z Krynicy-Zdroju.
21.03.2012r. z pracownikiem Urzędu Gminy, dokonywałam oględzin terenu i wstępnych ustaleń zgodnie z powstającym projektem budowy nowego placu zabaw
w Mochnaczce Niżnej.
15-18.03.2012r.

 

opracowałam teczkę portfolio na konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego na "Najlepszą Ochotniczą Straż Pożarną
w Województwie Małopolskim". OSP Mochnaczka Niżna została wytypowana do konkursu przez gminę Krynica-Zdrój.
14.03.2012r. w Urzędzie Gminy rozliczyłam dotychczasowe płatności od nieruchomości. Złożyłam pismo w sprawie budowy mostu do osiedla za rzeką w Mochnaczce Niżnej.
13.03.2012r. na zaproszenie nauczycielek i pracowników Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Niżnej, uczestniczyłam w zorganizowanym przez nich Dniu Sołtysa. Serdecznie dziękuję:)
10.03.2012r. odbyło sie spotkanie mieszkanek Mochnaczki Niżnej z okazji Dnia Kobiet.
07.03.2012r. na zaproszenie Sołtysa Tylicza, uczestniczyłam w "II Olimpiadzie Sołectw Dzieci i Młodzieży w Sportach Zimowych", która odbyła się na Stacji Narciarskiej
w Tyliczu. Podczas olimpiady filmowałam zawodników z Mochnaczki Niżnej. GRATULUJEMY ZAWODNIKOM WSPANIAŁYCH WYNIKÓW !!!
05.03.2012r. pełniłam dyżur w budynku remizy.
01.03.2012r.

 

roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty. W Urzędzie Gminy rozliczyłam dotychczasowe płatności.
LUTY 2012
27.02.2012r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
23.02.2012r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
22.02.2012r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
21.02.2012r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
20.02.2012r. pobrałam z Urzędu Gminy nakazy płatnicze. Nakazy będę roznosiła od strony Tylicza od dnia 21.02.2012r.
16.02.2012r. malowałam kuchnię w budynku remizy i świetlicy.
15.02.2012r.  malowałam barierki schodowe w budynku remizy i świetlicy.
14.02.2012r.  malowałam barierki schodowe w budynku remizy i świetlicy.
09.02.2012r.  Pan Marek Polaczek wycyklinował parkiet w świetlicy. Serdecznie dziękujemy:)
08.02.2012r. byłam zakupić materiały budowlane do trwającego remontu budynku gminnego, remizy i świetlicy. Złożyłam w Urzędzie Gminy faktury za materiały.
07.02.2012r. zmontowałam filmik z zabawy karnawałowej w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
02.02.2012r. filmowałam i fotografowałam zabawę karnawałową w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
STYCZEŃ 2012
30.01.2012r. druhowie OSP Mochnaczka Niżna rozpoczęli remont w budynku gminnym remizy i świetlicy.
27.01.2012r. byłam z Panem M. Trojanowiczem zakupić materiały budowlane do przeprowadzenia zaplanowanego remontu budynku gminnego, remizy i świetlicy.
 
25.01.2012r. w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2012r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych poza finansami sołeckimi do przeprowadzenia dalszych prac remontowych w budynku gminnym remizy i świetlicy, Sołectwo Mochnaczka Niżna otrzymało zgodę i środki finansowe w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 
21.01.2012r. na zaproszenie Zarządu OSP Mochnaczka Niżna uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Rocznym Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Niżnej.
20.01.2012r. zmontowałam, filmik ze szkolnej akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka.
19.01.2012r. uczestniczyłam w akademii z okazji "Dnia babci i dziadka" zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Mochnaczce Niżnej. Fotografowałam i filmowałam uroczystość.
 
16.01.2012r. interweniowałam do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad Rejonu Nowy Sącz, Oddział w Podegrodziu o systematyczne odśnieżanie przystanków autobusowych.
 
14-15.01.2012r. wraz z Panią Jolantą Koszut interweniowałyśmy w sprawie polepszenia odśnieżania dróg w Mochnaczce Niżnej oraz na Jakubiku.
 
13.01.2012r. złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie przeznaczenia środków finansowych poza finansami sołeckimi do przeprowadzenia dalszych prac remontowych w budynku gminnym remizy i świetlicy.
 
08.01.2012r. odbyło się zebranie sołtysa z radą sołecką w celu zaplanowania najbliższych działań.
LISTOPAD 2011
19.11.2011r. odbyła się zabawa andrzejkowa.
12.11.2011r. wraz z dziewczynami z wolontariatu (Kamila G., Anna R., Agata N., Justynka K.) dokonałyśmy jesiennego sprzątania placu zabaw przy świetlicy oraz porządkowania tablicy ogłoszeniowej.
 
07.11.2011r. pełniłam dyżur w budynku remizy.
 
03.11.2011r. na Jakubiku odbyło się zebranie mieszkańców z Asystentem Burmistrza ds. infrastruktury komunikacyjnej Panem Janem Boligłową dotyczące uruchomienia komunikacji zbiorowej między Krynicą a Jakubikiem. 
 
02.11.2011r. otrzymałam wiadomość od właściciela firmy Ar-Tur, że procedura uruchomienia połączenia busowego między Mochnaczką Niżną a Nowym Sączem zostaje odroczona do wiosny 2012 roku.
 
PAŹDZIERNIK 2011
16.10.2011r. zmontowałam filmik ze szkolnej akademii.
13.10.2011r. w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej odbyła się akademia z okazji pasowania na ucznia klasy I oraz uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej.
 
11.10.2011r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: "Ciekawe zwierzęta", który zorganizowało Koło Łowieckie "Jeleń".
04.10.2011r. odbył się II etap konkursu "It's your future – be part of it!".
02.10.2011r. odbyło się zebranie na temat porządku publicznego oraz zagospodarowania drzewa przyznanego sołectwu z zasobów gminnych.
WRZESIEŃ 2011
27.09.2011r.  na mój wniosek, sołectwo pozyskało 20 kubików drzewa z zasobów gminnych do wykonania stołów, ław i sceny zgodnie z zadaniem zagospodarowania terenu gminnego (plac sportowy w Mochnaczce Niżnej) pod organizację imprez sportowo - integracyjnych w naszej wsi.
Odbyłam rozmowę z Komendantem Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju na temat porządku publicznego i bezpieczeństwa w Mochnaczce Niżnej.
 
24.09.2011r. kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy.
22.09.2011r. złożyłam w Urzędzie Gminy pismo o uwzględnienie w budżecie gminnym omówionego i zaplanowanego dofinansowania do funduszu sołeckiego na rok 2012.
 
18.09.2011r. odbył się piknik pt. "Święto pieczonego ziemniaka".
16.09.2011r. złożyłam w Urzędzie Gminy: protokół z zebrania wiejskiego oraz podjętą na nim uchwałę i wniosek o podziale funduszu sołeckiego na rok 2012. Zmontowałam filmik z wycieczki do "Łuczakówki".
 
14.09.2011r. na zaproszenie Pana Teofila Kuras, uczestniczyłam w wycieczce do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego "Łuczakówka", zorganizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej z Mochnaczki Niżnej przez Koło Łowieckie "JELEŃ" z Krynicy-Zdroju.
 
13.09.2011r. od właściciela firmy Ar-Tur otrzymałam informację, że rozpoczyna procedurę uruchamiania linii busowej: Krynica - Tylicz - Mochnaczka - Nowy Sącz. Wstępnie potrwa to ok. 2 miesięcy (wtedy poznamy szczegóły finalizacji przedsięwzięcia).
 
11.09.2011r. odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem był podział funduszu sołeckiego na rok 2012.
08.09.2011r. w związku z pismem jakie skierowałam do firmy Ar-Tur , odbyłam spotkanie z właścicielami tej firmy. Treść naszej rozmowy omówię na najbliższym zebraniu wiejskim.
 
06.09.2011r. zaprojektowałam i wykonałam ogłoszenia, ulotki, identyfikatory i dyplomy na "Święto pieczonego ziemniaka" w Mochnaczce Niżnej.
 
05.09.2011r. pełniłam dyżur w budynku remizy.
04.09.2011r. odbyło się spotkanie Sołtysa z Radą Sołecką w sprawie opracowania projektu wydatkowania środków funduszu sołeckiego na rok 2012 oraz w sprawie zorganizowania pikniku pt. "Święto pieczonego ziemniaka" w Mochnaczce Niżnej.
SIERPIEŃ 2011
31.08.2011r.

byłam na spotkaniu z Burmistrzem Krynicy-Zdroju, Panem Dariuszem Reśko (szczegółowe informacje dotyczące naszej rozmowy przekażę na najbliższym zebraniu wiejskim). Wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy uczestniczyłam w pracach polegających na wytyczeniu dwóch dróg gminnych w Mochnaczce Niżnej.
 

29.08.2011r. odbyły sie prace polegające na wykopaniu fosy wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 258 w Mochnaczce Niżnej.
27.08.2011r. kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy.
24.08.2011r.

wysłałam pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Rejonu Nowy Sącz Oddział w Podegrodziu - w sprawie doposażenia drogi krajowej nr 75 na odcinku Mochnaczki Niżnej, w pionowe znaki drogowe ostrzegawcze i informacyjne. Wysłałam pismo do firmy Ar-Tur z prośbą o rozpatrzenie możliwości uruchomienia połączenie busowego między Mochnaczką Niżną a Nowym Sączem.
 

21.08.2011r. odbyło sie zebranie sołtysa z wyznaczonymi gospodarzami z Mochnaczki Niżnej w sprawie nowelizacji w kontrolach weterynaryjnych.
19.08.2011r.

złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie systematycznego wykaszania fosy i poboczy przy drodze gminnej z Jakubika do Mochnaczki oraz prawidłowego utrzymywania mostu na rzece Mochnaczka.
 

18.08.2011r. kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy.
08.08.2011r.

złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie uregulowania obowiązku administrowania terenów gminnych: plac zabaw przy Świetlicy oraz boisko sportowe w Mochnaczce Niżnej.
 

03.08.2011r. kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy.
01.08.2011r. pełniłam dyżur w budynku remizy.
 

LIPIEC 2011

28.07.2011r.

byłam wraz z Asystentem Burmistrza ds. infrastruktury komunikacyjnej Panem Janem Boligłowa na wizji lokalnej w naszej wiosce dotyczącej najważniejszych potrzeb wsi pod względem modernizacji dróg gminnych.
 

23.07.2011r. została skoszona trawa na placu zabaw przy świetlicy.
 
22.07.2011r. odbyło się oficjalne, urzędowe odebranie prac remontowych w budynku remizy.
21.07.2011r.

Firma - Kutnowska prefabrykacja betonów "KUTNO" Sp. z o.o. -  podarowała naszemu Sołectwu kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup projektora do wyświetlania filmów i bajek dla dzieci, zgodnie z projektem utworzenia mini kina w naszej wiosce.
 

11.07.2011r. kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy.
06.07.2011r.

w odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2011r.  zainstalowano spowalniacz prędkości na drodze Jakubik - Mochnaczka Niżna w rejonie mostu na rzece Mochnaczka.
 

02.07.2011r. chłopcy z OSP wybudowali schody na plac zabaw:) Brawo!
01.07.2011r. kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy.

CZERWIEC 2011

26.06.2011r. uczestniczyłam w powiatowych zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych w Grybowie.
25.06.2011r. uczestniczyłam w gminnych zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych w Muszynie.
22.06.2011r. uczestniczyłam w uroczystości zakończeniu roku szkolnego w szkole podstawowej w Mochnaczce Niżnej.
20.06.2011r. odbyło się odebranie prac wykonanych na zadaniu budowy części drogi gminnej z funduszy sołeckich.
14.06.2011r. kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy.
13.06.2011r.

w odpowiedzi na pismo z dn. 02.06.2011r.  pozyskaliśmy z Urzędu Gminy  materiały w postaci płyt chodnikowych do wykonania zejścia na plac zabaw przy budynku remizy w Mochnaczce Niżnej.
 

08.06.2011r. uczestniczyłam w XI Uroczystej Sesji Rady Miasta i Gminy Krynicy-Zdrój. Kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy. Zmontowałam filmik z Festynu.
06.06.2011r. pełniłam dyżur w budynku remizy.
05.06.2011r.

odbył się I Festyn Rodzinny w Mochnaczce  Niżnej "Radosne Dzieci". Wszystkim uczestnikom, organizatorom, sponsorom, serdecznie dziękuję!!!

02.06.2011r.

złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie przydzielenia materiałów do wykonania zejścia na plac zabaw raz pismo w sprawie zainstalowania spowalniacza prędkości na drodze Jakubik - Mochnaczka Niżna.
 

01.06.2011r. kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy

MAJ 2011

31.05.2011r. malowałam ściany i wykańczałam pomieszczenie w Świetlicy  Środowiskowej "Tropicana".
30.05.2011r.

wykonałam dyplomy i zamówiłam medale dla zwycięzców konkursów podczas festynu. Malowałam ściany w Świetlicy  Środowiskowej "Tropicana".
 

28.05.2011r. malowałam ściany w Świetlicy  Środowiskowej "Tropicana".
27.05.2011r. malowałam ściany w Świetlicy  Środowiskowej "Tropicana".
26.05.2011r. osiedle Jakubik zostało wyposażone w dzwony (kosze) do segregacji odpadów. Malowałam sufit w Świetlicy  Środowiskowej "Tropicana".
25.05.2011r.

w markecie Nomi robiłam zakupy materiałów do wykończenia prac remontowych w Świetlicy Środowiskowej "Tropicana". Byłam po zakup nagród dla dzieci na I Festyn Rodzinny w Mochnaczce N.: "Radosne dzieci".
 

24.05.2011r.

otrzymałam odpowiedź od Pani Właścicielki firmy Rafatex, która z przykrością musi odmówić wdrożenia połączenia busowego między Mochnaczką N. a Nowy Sączem. Zbyt wysokie koszty paliwa i niepewność rentowności linii są głównym powodem odmowy:( Zwrócę się w tej sprawie tym razem do firmy Artur.
 

23.05.2011r.

odebrałam paliwo przeznaczone do koszenia placu sportowego i placu zabaw. Gruntowałam ściany przed malowaniem w Świetlicy Środowiskowej "Tropicana". Kosiłam trawę na placu zabaw przy świetlicy.
 

22.05.2011r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie planowanego Festynu.
21.05.2011r. na placu sportowym i na placu zabaw w Mochnaczce Niżnej odbyło się sadzenie choinek. Ogółem zasadzonych zostało około 400 drzewek. Link. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękuję!
 
19.05.2011r.

wraz z członkami Rady Sołeckiej byliśmy po odbiór choinek, które nasza wioska pozyskała dzięki P. M. Pajorowi do obsadzenia placu zabaw oraz boiska sportowego.
 

18.05.2011r.

byłam na spotkaniu w sprawie drogi gminnej, na remont której zostały w tym roku przeznaczone fundusze sołeckie. Byłam w Szkole Podstawowej w Mochnaczce N. na spotkaniu organizacyjnym w sprawie festynu "Radosne Dzieci". Kosiłam trawę na placu zabaw za remizą.

KWIECIEŃ 2011

30.04.2011r. kosiłam trawę na placu zabaw za remizą.
27.04.2011r. uczestniczyłam w pracach remontowych w budynku remizy OSP.
 
15.04.2011r. na Jakubiku została zamontowana tablica ogłoszeń.
02.04.2011r.

odbyło się wiosenne sprzątanie placu zabaw za budynkiem remizy w Mochnaczce Niżnej. Wszystkim uczestniczkom bardzo dziękuję za udział w pracach. Na wniosek mieszkańca - telefonicznie kontaktowałam się z właścicielką firmy Rafatex w sprawie połączenia autobusowego między Mochnaczką N. a N. Sączem, niestety decyzja jeszcze nie zapadła.
 

01.04.2011r. byłam ze strażakami w Nowym Sączu zakupić materiały do remontu i wyposażenia łazienki w budynku świetlicy i remizy.

MARZEC 2011

23.03.2011r.

otrzymałam odpowiedź na pismo z dnia 09.03.2011r. Otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 9.000 zł na planowany remont w budynku remizy i świetlicy!  Remont już się rozpoczął. Uczestniczyłam w VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.
 

22.03.2011r. zmontowałam filmik z warsztatów bibułkarskich.
17.03.2011r.

uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” nt. „Realizacja i rozliczanie operacji w ramach działania Małe projekty”. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Gminy w Nawojowej. W świetlicy odbyły się warsztaty bibułkarskie pt. "Dekoracje świąteczne i kwiaty na palmy". Link do galerii.
 

13.03.2011r.

odbyło się szkolenie dla Pań chętnych do założenia Koła Gospodyń Wiejskich. Szkolenie prowadziła Pani Lucyna Kmak. Gościem z Urzędu Gminy była Pani Estera Zaczyk.
 

10.03.2011r. zmontowałam film z zwodów narciarskich w Tyliczu.
09.03.2011r.

złożyłam w Urzędzie Gminy wniosek o przeznaczenie przez Gminę środków finansowych na przebudowę i renowację budynku gminnego w Mochnaczce Niżnej - budynek remizy i świetlicy.
 

07.03.2011r.

na zaproszenie Sołtysa Tylicza, uczestniczyłam w "I Olimpiadzie Sołectw Dzieci i Młodzieży w Sportach Zimowych", która odbyła się na Stacji Narciarskiej w Tyliczu. Podczas olimpiady filmowałam zawodników z Mochnaczki Niżnej. GRATULUJEMY ZAWODNIKOM Z MOCHNACZKI NIŻNEJ WSPANIAŁYCH WYNIKÓW !  Pełniłam dyżur w świetlicy.
 

06.03.2011r. odbyło się zebranie wiejskie Sołtysa i Rady sołeckiej z mieszkańcami. Protokół z zebrania.
04.03.2011r. powstało LOGO naszej OSP.
02.03.2011r. zmontowałam dla dzieci film pamiątkowy z zabawy karnawałowej.
01.03.2011r. filmowałam i fotografowałam zabawę karnawałową w Szkole Podstawowej w Mochnaczce Niżnej.

LUTY 2011

25.02.2011r.

w budynku Świetlicy Wiejskiej - Mochnaczka Niżna odbyło się spotkanie przedstawicieli KRUS-u z rolnikami. Firma SURPAP RECYCLING udostępniła dla mieszkańców pojemniki (dzwony) do segregacji odpadów. Zostały one postawione przy przystanku Mochnaczka Niżna - szkoła.
 

23.02.2011r. wzięłam udział w VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju (szczegóły sesji omówię na zebraniu wiejskim). Przystanki w naszej wiosce zostały wyposażone w wiszące pojemniki na odpady.
 
22.02.2011r. byłam z Asystentem Burmistrza ds. infrastruktury komunikacyjnej Panem Janem Boligłową na wizji lokalnej w naszej wiosce. Omówiliśmy najważniejsze potrzeby wsi pod względem dróg i mostów oraz prawidłowego oznakowania drogowego. Pan Jan Boligłowa obejrzał teren przyszkolny, który wskazałam jako miejsce niedostatecznie zabezpieczone.
Złożyłam w Urzędzie Gminy pismo w sprawie doposażenia naszej wsi w kosze na odpady
. Skrzynka na listy przy sklepie w Mochnaczce N. wróciła na swoje miejsce:)
 
21.02.2011r.

byłam na spotkaniu z Panią Marią Majerczyk - Kierownik Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Niżnej - w sprawie nawiązania współpracy. Roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
W rejonie Szkoły dla poprawy bezpieczeństwa zostały postawione znaki drogowe, ostrzegawcze: "Kierowco zwolnij".
 

18.02.2011r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
17.02.2011r.

byłam na spotkaniu z Burmistrzem Krynicy-Zdroju, Panem Dariuszem Reśko (szczegółowe informacje dotyczące naszej rozmowy przekażę na najbliższym zebraniu wiejskim).
Roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
 

16.02.2011r. roznosiłam nakazy płatnicze i pobierałam opłaty.
14.02.2011r.

interweniowałam w sprawie przeglądu i naprawienia oświetlenia przy drodze nr 75. Skontaktowałam się z firmą SURPAP RECYCLING w sprawie wyposażenia naszej wioski w pojemniki do segregacji odpadów.
Byłam w Urzędzie Gminy w Krynicy-Zdroju w celu przejęcia nakazów płatniczych i innych dokumentów sołeckich.
 

13.02.2011r. byłam na spotkaniu zapoznawczo-organizacyjnym ze Strażakami w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Niżnej.
11.02.2011r. skontaktowałam się z właścicielką firmy RAFATEX w sprawie możliwości uruchomienia połączenia autobusowego między Mochnaczką Niżną
a Nowym Sączem. Dostanę odpowiedź w najbliższym czasie.
 
10.02.2011r. zmontowałam film pamiątkowy (DVD), dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy "TROPICANA" podczas tegorocznych ferii. Filmy będą sprezentowane dzieciom, które aktywnie brały udział w grach i zabawach świetlicowych:) Zapraszam do obejrzenia filmu.
 
09.02.2011r. stworzyłam i uruchomiłam stronę internetową Ochotniczej Straży Pożarnej Mochnaczki Niżnej pod adresem: http://www.osp.mochnaczka.com
 

08.02.2011r.

zostałam wybrana na Sołtysa Wsi Mochnaczka Niżna. Za wszystkie głosy SERDECZNIE PAŃSTWU DZIĘKUJĘ ! Zapraszam do współpracy! Agnieszka Sawicka
 


Strona główna Mochnaczka N. Galeria Ogłoszenia Nasi sponsorzy Kontakt Księga gości